Aftenposten skriver om massivt organisert juks i Oslo-skolen i dag. På en rekke skoler skal visstnok rektorer ha sørget for at svake elever ikke møter opp til eksamen, for å sørge for at skolen får bedre resultater.

Hvis det stemmer, er det selvfølgelig helt uakseptabelt. Vi bruker mye tid og ressurser på å teste og måle elevene i Oslo-skolen. Målet er å finne ut av hvordan elevene gjør det, og hva man kan gjøre for å forbedre skolene. Hele det arbeidet blir meningsløst hvis det foregår systematisk juks. Da vet vi fint lite om hvordan situasjonen er. I lengden er det elevene som blir de store taperne.

Foreløpig er det for tidlig å dømme. I bystyremøtet i dag ble byråden spurt om hva han vil gjøre for å følge opp saken. Foreløpig sier han bare at han ikke har noen konkrete eksempler på at det stemmer, og vil heller ikke sette i gang noen spesielle undersøkelser. Så skal det visstnok komme en generell vurdering av testene i Oslo-skolene snart, hvor dette blir et tema. Byråden ber elever, lærere og andre som vet noe henvende seg til skolen eller Utdanningsetaten

Alle som vet noe bør gjøre det. De kan behandle saken anonymt. Ellers kan du sende meg en mail på adressen du finner på Om-siden, så skal jeg sørge for at det anonymt kommer med i arbeidet. Vi må gjøre det vi kan for å få avdekket hvordan situasjonen er.

Reklamer