Holder tillitsvalgtsjiktet i LO på å bli radikalisert? Flere av avstemningene på LO-kongressens siste dag kan tyde på det. Men spesielt grønne er de fortsatt ikke.

Hva skal man si til at en enstemmig kongress vedtar at man ønsker en omfattende evaluering av EØS-avtalen? Det er ganske sterkt. I Arbeiderpartiet er det jo ingen som snakker om EØS, jeg kan ikke huske en eneste gang jeg har vært på et møte hvor avtalen blir diskutert. For nei-sida er avtalen et argument for at vi ikke trenger EU-medlemsskap, ja-siden hevder at med EØS styres vi av EU uten innflytelse, derfor bør vi melde oss inn. Men det er aldri noen som faktisk diskuterer om avtalen er bra for Norge. Det vil LO vi skal gjøre. Og det henger på greip, et flertall vedtok også å beklage at regjeringa ikke la ned veto mot tjenestedirektivet, og gikk langt i å be om veto mot postdirektivet.

Tror egentlig ikke dette kommer til å ha så mye så si. Det kunne sikkert vært morsomt å få EØS-avtalen evaluert, og alternativer vurdert, men det fins ikke noe seriøst ønske om å diskutere dette i AP. Tror rett og slett ikke partiledelsen vil gidde å bruke tid på det. Men en norsk offentlig utredning kan kanskje være en billig måte å tilfredsstille SV og SP når Soria Moria II skal forhandles?

Hva mer? LO slutter seg til samhandlingsreformen, men er sterkt kritisk til organiseringen av sykehuset. Verken foretaksmodellen eller regnskapsmetodene er populære i LO. Her har LO en klar brodd mot Bjarne Håkon og regjeringa.

Det er bra at LO er for en sterkere Husbank som skal drive sosial boligpolitikk, lovfesta rett til lærlingeplass, mot at uføretrygda skal levealderjusteres i det nye pensjonssystemet (dette betyr ganske mye penger). Men når skal fagbevegelsen begynne med litt grønnvasking?

Alle forslag om å gå imot oljeboring i nord ble avfeid, LO vil ha konsekvensutredning med mål om på sikt åpne alle felt. Vedtaket sier selvfølgelig at all oljevirksomhet skal drives forsvarlig og i pakt med naturen, men det er vel ingen tvil om hvordan det blir tolka av industrigutta. Og den næringspolitiske uttalelsen er full av tiltak for å holde oppe farten i oljenæringa. Dette var en klar seier for oljetilhengerne, akkurat som forventa.

Nå, det var kanskje et skritt til venstre, men helt ut tok i kongressen den heller. Soleklart flertall for å bevilge penger til de rødgrønne partiene, men det var et ganske stort mindretall som også ville gi til Rødt. Det er ikke så mange i LO som stemmer Rødt, men det gjenspeiler vel at mange tillitsvalgte opplever dem som en god samarbeidspartner på enkeltsaker rundt omkring i landet. Det er vel og bra, jeg er likevel godt fornøyd med at kontigentpengene mine ikke går til å støtte kommunistene. 

Og aller best på kongressen? Valget av Kristian Tangen inn i LO-ledelsen. For første gang får den politiske tradisjonen som har dominert AUF siden Trond Giske ble leder i 1992 plass i LOs ledelse. Nesten litt rart at ikke avisene har kommentert det i dag. Det blir spennende å se om det får noen betydning for LOs politikk.

Reklamer