2008 blir året det snudde: For første gang i moderne tid vokser forbruket av fornybare energikilder mer enn forbruket av fossile brensler. Ok, så er det bare i USA og EU, men dette er likevel betydningsfullt.

Det viktigste skrittet for å møte klimaendringene er å snu energiproduksjonen fra olje, kull og gass over til nye fornybare energikilder som sol, vind, vann og bioenergi. Vi har visst det lenge, men klarte å gjøre lite med det. Men når mer enn halvparten av den nye energikapasiteten som ble installert i 2008 er ren, fornybar energi, så viser det at man er på vei. Da snakker man ikke lenger om bare en liten birolle for fornybar energi.

Tabellen under viser framgangen. Den blå søylen til venstre på hvert år, viser hvor mye som ble investert i ny fornybar energi det året (i gigawatttimer). Den rosa søylen til høyre hvert år viser den totale kapasiteten. Fornybar energi vokser med andre ord raskt, og det vokser raskere for hvert år som går. Kapasiteten har økt med 75% fra 2004 til 2008. Dette er veldig bra!

Key Clean Energy Indicators for 2008

Hvem er det som sørger for dette? Den suverent største investoren i fornybar energi er Kina. De står for en fjerdedel av den totale produksjonen, og de investerer flittig. Kina har verdensledende firmaer innenfor alle typer nye fornybare energikilder, og myndigheter som bruker mye ressurser på ny energiproduksjon. Dessverre er det ikke bare ren energi, de nye kullkraftverkene som hele tiden dukker opp i Kina (for ikke å snakke om de gamle), er klodens største miljøproblem.

renew rpt 2008

Ellers er det de store økonomiene som dominerer, selvfølgelig. Men tabellen viser klart og tydelig at politikk spiller en rolle. Store økonomier som Frankrike, Storbritannia og Italia er ikke å se på lista, men det er Tyskland og Spania. Begge landene har satsa massivt på ny energi, spesielt sol, de siste årene. Tyskland har for eksempel en feed-in tariff, hvor strømmen som produseres fra solceller på taket ditt kan selges til det lokale e-verket til en veldig god pris (4 kr kilowatten sist jeg sjekka). Det har gitt store investeringer i solcellepaneler i Tyskland, og har vært en av de viktigste drivkreftene bak oppblomstringen av solcelleindustrien. Uten den tyske staten hadde ikke det norske REC-eventyret blitt like stort som det har blitt.

Og Norge? Den triste sannheten er at ingen norsk regjering har klart å gjennomføre en seriøs satsning på ny fornybar energi. Alt vi har gjort har blitt for tamt.

(kilde: http://cleantechlawandbusiness.com/cleanbeta/)

Reklamer