Det er ikke et problem at miljøavgiftene brukes til andre ting enn miljøtiltak. Faktisk er det akkurat det som er meningen.

En SSB-forsker har lansert en rapport og funnet ut at staten krever inn langt mer i miljøavgifter enn det vi bruker på miljøtiltak. Dagsavisen lager oppslag om «jukse-grønne avgifter«, Gunnar Stavrum følger opp med å skrive om miljøavgifter under falsk flagg i Nettavisen.

Poenget med å gjennomføre en grønn skattereform er å vri beskatning over fra det vi ønsker mer av, nemlig arbeid, og over på det vi ønsker mindre av, miljøskadelig forbruk. Miljøavgifter handler ikke om å finne penger vi kan bruke til miljøtiltak, det handler om å skattelegge på en måte som gjør at vi får mest mulig investeringer og forbruk av den typen vi vil ha. For å si det med økonomispråk, miljøavgifter er en måte å skatte på som gjør at vi kommer nærmere det som er samfunnsøkonomisk optimalt.

Derfor blir det helt meningsløst å kreve at miljøavgiftene skal brukes til miljøtiltak, like meningsløst som å si at matmomsen skal brukes til matproduksjon. Hvis vi mener at det mest lønnsomme for samfunnet er å bruke pengene på miljø så bør vi gjøre det, hvis vi mener vi bør bruke mer på skole, helse eller pensjon så bør vi gjøre det. Grønne skatter handler ikke om hva vi bruker pengene på, det handler om at de inntektene vi får til statskassen kommer på en måte som er mest mulig miljøvennlig.

Når SSB-forskeren sier at bensinavgiften, el-avgiften og engangavgiften på bil ikke er miljøavgifter men rene inntektskilder til staten så er det rett og slett ikke riktig.

Bilproduksjon er noe av det mest forurensende som fins, den høye engangsavgiften er med på å sørge for at bilene skiftes ut seinere. Det er bra for miljøet. Alle har hørt argumentet om at vi må få lavere avgifter så vi har råd til å kjøpe de nye miljøvennlige bilene, vel regnskapet viser at ut fra et rent miljøsynspunkt burde bilene leve lenger i Norge enn de gjør i dag.

Bensinavgiften begrenser bruken av fossilt drivstoff til transport. Det virker positivt på klimagassutslippene. El-avgiften, selv om den i internasjonal sammenheng er lav i Norge, bidrar til å dempe strømforbruket. Det er positivt fordi vi kan eksportere mer ren kraft til Europa, og erstatte kullkraftstrøm der.

Det går selvfølgelig an å diskutere både innretningen av størrelsen på disse avgiftene. Mitt anslag er at bilistene er relativt lite sensitive for bensinavgiften, de bryr seg lite om den går opp eller ned. Jeg tror ikke bensinavgiften er så viktig. El-avgiften er nok ikke stor nok til  å virkelig spille en rolle, for eksempel for husholdningenes interesse for enøk-tiltak. Men å diskutere hvordan man skal innrette avgiftene er ikke det samme som å hevde at de ikke er miljøavgifter. Så lenge avgiftene rammer miljøskadelige utslipp så er de miljøavgifter, og inntektene fra dem bør brukes til det vi finner ut at vi har mest lyst til å bruke dem på. Det er det som er gode, grønne skatter.

Reklamer