Aftenposten bruker førstesida i dag på å fortelle om noen rare ting i bilavgiftene som gjør at noen veldig få biltyper ender opp med høyere bilavgifter enn de kanskje burde. All ære til dem for å ta det opp. Men de glemmer å fortelle det som er den viktigste historien om bilavgiftene:

co2-utslipp fra personbiler

Ser dere det? De rødgrønne la om bilavgiftene fra 1. januar 2007. Det hadde en øyeblikkelig virkning på CO2-utslippene fra nye biler. 6 prosent reduksjon med en gang. Et godt og effektivt miljøtiltak.

 

Tallene kommer fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, via bladet Klima.

Reklamer