Det kan godt hende det koster mye å ha de standpunktene Nina Karin Monsen har. Det kan hende at de er vanskelige og krevende og framføre i offentligheten. Det er først og fremst fordi de er dårlige og usammenhengende, ikke fordi de er bramfrie ytringer.

Her et sitat fra en kronikk i fjor:

I kulissene bak vår rød – grønne regjering hører jeg en rå latter fra jungelen. For seksti – sytti år siden levde en patriarkalsk tyrann med et tradisjonelt kvinnesyn. Han ville konstruere den ariske rase på nytt, alle skulle ha blå øyne, hvit hud, lyst hår, en vakker kropp og korrekt hodeform, samt høy intelligens. Rasehygiene var allment tankegods i hele Europa.
Nå kan det se ut som om den siden som vi trodde tapte krigen, allikevel vant. Det tok bare litt lenger tid og skjer på en litt annen måte enn de ønsket det. Vi forstår nå hvorfor regjeringen har det travelt og ikke vil begrunne sin likestillingsfanatisme.

Vi er som er for en ikke-diskriminerende ekteskapslov er altså nazister, innerst inne. En ekteskapslov som ikke sorterer mennesker på grunn av rase, kjønn eller seksuell legning er et skritt mot nazismen. Kan ikke Monsen noenting om den nazistiske ideologien? Eller har hun bare ikke tenkt igjennom argumentasjonen sin? Mener virkelig Fritt Ord at dette er gjennomreflektert bidrag til samfunnsdebatten?

Enda mer fra samme kronikk:

Kunstig befruktning har hittil bare vært anvendt for ektepar som ikke kunne få barn sammen. Behandlingen var begrunnet i patriarkalsk tenkning om heterofile kvinners behov for barn. Kvinner var ikke ekte kvinner før de hadde fått barn. Selve svangerskapet ble sett som en prosess som utviklet den kvinnelige kjønnsidentiteten og forbedret forholdet til ektemannen

Fascinerende. Jeg tror for eksempel ikke at Arbeiderpartiets programkomite var klar over at det var patriarkatet de kjempet for, da de foreslo å gjøre det lettere å få assistert befruktning. Tanken om at kvinner og menn rett og slett har lyst til å få barn, men av en eller annen grunn ikke kan, har visst ikke slått Nina Karin Monsen. Mener damen helt oppriktig at assistert befruktning er et prosjekt for å bevare mannens dominerende posisjon i samfunnet? Og at når samfunnet ville hjelpe ufrivillige barnløse med å få barn, så handler det om at vi ser ned på de som ikke har barn? Mener Fritt Ord virkelig at dette er et gjennomreflektert bidrag til samfunnsdebatten?

Nina Karin Monsens ytringsfrihet har aldri vært truet. Hun har hatt god tilgang til pressen med sin argumentasjon gjennom mange år. Det er tydelig at hun sier ting som få andre sier, men det kvalifiserer i seg selv ikke til noen pris. Hennes problem er at hun argumenterer for usammenhengende, for dårlig til at hun fortjener spesielt mye oppmerksomhet.

Fritt Ords beslutning om å gi henne en pris og 400.000 kroner for gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt bør derimot diskuteres. Stiftelsen bør tenke nøye gjennom hva de ønsker å oppnå med prisen. Det holder ikke å belønne noen for å være kontroversielle, når kontroversene først og fremst oppstår fordi de er ureflekterte.

Reklamer