Miljøvernministeren er jo helt frelst. Kronikken hans i Dagbladet i dag (ikke på nett) er en lang panegyrisk hyllest til hva Obama har gjort for verden de første hundre dagene. Greit nok at du som meg og de fleste andre nordmenn er glad for at mannen ble valgt, men det kan være en ide å beholde hvert fall litt av bakkekontakten og gangsynet!

Når så vi sist en SV’er juble så høyt for en politiker som hadde skattelette til 95% av befolkninga som et av sine viktigste valgløfter? Sannheten er at Obama er dyktig, pragmagtisk sentrum-venstre politiker i USA, noe som plasserer han godt til høyre i det norske politiske landskapet.

Bare se på finansredningspakkene. Kort fortalt, staten skal subsidiere private investorer som vil kjøpe risiko-lån fra bankene, og dekke tapene hvis lånetagerne ikke klarer å gjøre opp for seg. Investorene kan ikke tape, staten kan tape stort. USAs skattebetalere bruker enorme summer på et opplegg ingen er riktig sikre på om kommer til å fungere, og som mange er kritiske til (les f.eks Nobel-vinner Krugmans kritikk).

Det er langt unna det Norge og Sverige gjorde under vår bankkrise. Bankene var praktisk talt konkurs, vi nasjonaliserte bankene, fellesskapet tok risikoen, og da tok fellesskapet også gevinsten når den etter hvert kom. Man kunne ikke vite at det faktisk ville kom gevinster, men man visste hvert fall at staten skulle ha dem hvis det ble noe av. Selvfølgelig egentlig, de som tar risikoen skal ha gevinsten.

Obama har den klassiske amerikanske angsten for nasjonalisering, så han velger heller en løsning som kanskje ikke virker, og hvis den virker belønner private investorer med store summer. Men når de økonomiske topprådgiverne alle kommer fra Wall Strett-miljøet som har kjørt oss i grøfta, så er det kanskje ikke så rart. Og Obamas krisepakke satser stort på skattelette, ganske langt unna hva de rødgrønne gjør og argumenterer for her hjemme. Jeg er enig med Solheim i Norge, hvorfor er ikke Solheim enig med Solheim i USA?

Eller se på helseplanen til Obama. Det er insentiver og skatteletter for å støtte private forsikringer. Dramatisk mye bedre enn i dag, men langt unna et europeisk system hvor folk betaler skatt, og staten betaler helsevesenet. Hillarys helseplan lå mye nærmere den helsepolitikken Solheim ønsker i Norge. Nå ser det ut som Obama-regjeringen nærmer seg Hillary-varianten, det er bra, men det kan jo være greit å huske presidentens opprinnelige standpunkt.

Obama har gjort mye bra. Miljøprogrammet, ut av Irak, atomvåpen, internasjonale forbindelser. Vi skal være veldig glade for at han ble valgt. Men ærlig talt, Solheim, litt edruelighet, er du snill!

Reklamer